Atrakcje

Garczyn – kościół barokowy, grodzisko, ferma strusi

Adres:

Garczyn

tel. :
Godziny otwarcia: Farma udostępniana jest do zwiedzania codziennie w godzinach od 9.00 do 18.00, a w dni wolne od pracy od 10.00 do 18.00.
Wstęp: płatny
Parking: bezpłatny
Nocleg: na miejscu

Budowę kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła najprawdopodobniej rozpoczęto około roku 1540. Ten niezwykle cenny obiekt będący przykładem barokowej architektury sakralnej na Pomorzu powstał w miejscu dawnego kościoła pw. św. Katarzyny. Świątynia nabrała barokowego charakteru w wyniku prowadzonych w późniejszym czasie przeróbek jak również wynikających z wydłużonej w czasie budowy. W obiekcie miłośnik turystyki kulturowej zobaczy głównie wyposażenie datowane na końcówkę XVIII w.  Jedną z cenniejszych jest natomiast pochodząca z końca XV wieku gotycka figura Pięknej Madonny . Rzeźba zaliczana jest do grona pomorskich Pięknych Madonn Westfalskich. Przypuszcza się, że rzeźba pochodzi z klasztoru Norbertanek w Żukowie. Ołtarz pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Wykonany został z drzewa sosnowego, a szczególną uwagę zwrócą pozłacane snycerskie detale. W jego wnętrzu umieszczone jest rokokowe tabernakulum. Do innych cenniejszych zabytków wchodzących w skład wyposażenia kościoła zalicza się obraz Trójcy Świętej z XIX w. czy pochodzący z czasów tworzenia ołtarza obraz ukazujący męczeńską śmierć świętego Andrzeja Apostoła. Ten pierwszy znajduje się na zasuwie kasy pancernej, która chroni cenną rzeźbę Madonny, drugi natomiast wieńczy ołtarz główny. Bogatą ornamentykę i polichromię można podziwiać
w dwóch bocznych ołtarzach rokokowych z drugiej połowy XVIII w. Znajdują się w nich obrazy przedstawiające postaci św. Ignacego Loyoli, św. Antoniego z Dzieciątkiem w ołtarzu z prawej strony czy św. Józefa z Dzieciątkiem wraz obrazem Cudownego rozmnożenia chleba z lewej. W świątyni znajduje się jeszcze wiele innych interesujących zabytków m.in.: późnobarokowa chrzcielnica z końca XVII w., barokowy świecznik z mosiądzu czy wykonane w barokowym stylu organy z 1873 r. W miejscowości żywy i ciągle pielęgnowany jest kult Matki Boskiej Garczyńskiej co świadczy o wielkiej religijności kaszubskiej społeczności. Do uczestnictwa w nabożeństwach od wielu pokoleń nawołują dźwięki rozchodzące się po całej okolicy z dzwonów znajdujących się na kościelnej wieży. Pierwszy z nich pochodzi z roku 1674 drugi, większy z roku 1771, który w roku 1942 został zagrabiony przez wojska niemieckie i odzyskany po zakończeniu wojny. Grodzisko wczesnośredniowieczne „Wzgórze Grodowe” w Garczynie jestem jedną z ciekawszych atrakcji przyrodniczych powiatu kościerskiego.
Garczyn jest jedną z najstarszych osad na ziemi pomorskiej. Teraźniejsza nazwa związana jest z zamkiem obronnym, który znajdował się na Zamkowej Górze i oznacza m.in. gród. Wzmianki o osadzie sięgają zamierzchłych czasów wczesnego średniowiecz. Podczas prowadzonych tu badań archeologicznych natrafiono na cztery miejsca z grobami skrzynkowymi. Wydobyto z nich dużą liczbę naczyń glinianych, które są charakterystyczne dla IX w. p.n. Chr.  Natrafiono również na pochodzące z VIII/IX w. wczesnośredniowieczne popielnice. Pomiędzy Jeziorem Dużym a wzniesieniem zwanym Księżą Górą odkryto ślady osady z około 1400 – 1100 lat p.n. Chr. Potwierdziły to prowadzone w latach 1960 – 61 badania archeologiczne, których realizatorem było Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Badania wykazały istnienie otwartej osady w wieku IX, która przekształciła się z czasem w miejsce obronne. Gród powstał w pierwszej połowie X wieku. Archeolodzy odkryli warstwy kamienne, które świadczyły o budowie we wskazanym okresie wału mającego charakter obronny. W czasach pogańskich dość często sypano tego typu okopy i budowano zamki obronne dające schronienie podczas nieprzyjacielskich napadów. W tym celu również wykorzystano płaszczyznę o powierzchni 3 ha na wzniesieniu ( 39 m n.p.m. ) znajdującym się koło Jeziora Wielkiego. Gród stał się głównym ośrodkiem krainy garczyńskiej. Stanowił element kompleksu umocnień obronnych wybudowanych wzdłuż Wierzycy. Był jednym z punktów chroniących ówczesnych mieszkańców tych ziem przed atakami z południa.
Obecnie do tego wczesnośredniowiecznego grodu warto trafić podczas podróży po Kaszubach. Widoczny jest z głównej drogi w Garczynie. Miłośnicy turystyki kulturowej powinni odwiedzić to miejsce w sierpniu gdy odbywa się Festyn Książąt Pomorskich. Położona w otoczeniu kaszubskich lasów, jezior i wzniesień farma strusi afrykańskich jest miejscem unikatowym i przyciąga co roku rzesze turystów, szczególnie rodziny i wycieczki szkolne. Jest to niewątpliwa okazja, by poznać te niesamowite zwierzęta. Wielbłąd Cezar zaprasza najmłodszych na przejażdżkę na własnym garbie, Fiord Parys dumnie przechadza się po wybiegu ciągle podskubując trawę a ptaki nandu zastanawiają się cały czas jak wylądowały na Kaszubach. Te i inne zwierzęta można poznać spędzając czas na farmie.
W ofercie dla turystów przewidziana jest możliwość zwiedzania farmy z przewodnikiem, jazda na wielbłądzie czy koniu i wiele innych innych atrakcji. Smakosze uraczeni zostaną jajecznicą ze strusiego jaja. Warto dodać, że z jednego strusiego jaja można przygotować porcje dla ośmiu a nawet dziesięciu osób. Obecnie na farmie jest ponad 220 sztuk strusi, dla których przygotowano wybiegi o łącznej powierzchni 5,5 ha.


wróć

Zaplanuj Wyjazd

Start

Ulica

Miejscowość

Brak punktów

Cel

Ulica

Miejscowość

Adres: brak

Zamknij Zapisz lokację