Atrakcje

Bazylika pw. Ścięcia Św Jana Chrzciciela w Chojnicach

Adres:

pl. Kościelny 5
89-600 Chojnice

tel. :
Godziny otwarcia:
Wstęp: bezpłatny
Parking: bezpłatny
Nocleg: w okolicy

Kościół powstawał w latach 1340 – 1360, a po ukończeniu budowy stał się ośrodkiem życia religijnego, kulturalnego jak również politycznego regionu. Ta monumentalna, trzynawowa świątynia została zbudowana z czerwonej cegły. Styl jaki ją charakteryzuje to gotyk nadwiślański zwany również pomorskim. Świątynia szybko stała się ośrodkiem religijnym, kulturalnym i politycznym miasta i regionu. Od roku 1466 patronem bazyliki stał się Kazimierz Jagiellończyk. Sam Herman Han uznawany za najwybitniejszego pomorskiego malarza zaangażował się w prace nad jej wykończeniem. Był autorem fresków oraz części obrazów oraz wystroju kaplicy św. Anny.
Kroniki wskazują również na burzliwe okresy funkcjonowania kościoła. Jeden z nich dotyczył przejęcia kościoła przez protestantów w połowie XVI wieku. Po długich staraniach kościół został odzyskany przez katolików. Kościół był też okradany oraz nękany pożarami, z których największe konsekwencje przyniosły te z lat: 1657, 1733 i 1945. Ich efektem były nieodwracalne zniszczenia m.in. nie zachowało się jej bogate wyposażenie. W podziemiach spoczywają ciała wielkich malarzy: wcześniej wspomnianego Hermana Hana oraz Franciszka Haeflicha. Chojnicka fara stanowi przez wieki ostoję katolicyzmu i wywierała ogromny wpływ na mieszkańców tych ziem. Podkreślając rolę kościoła w życiu mieszkańców Ojciec św. Jan Paweł II podniósł w roku 1993 kościół do rangi Bazyliki Mniejszej.


wróć

Zaplanuj Wyjazd

Start

Ulica

Miejscowość

Brak punktów

Cel

Ulica

Miejscowość

Adres: brak

Zamknij Zapisz lokację