Atrakcje

Arboretum w Kozinie

Adres:

Leśnictwo Kozinie
Pan Tomasz Naderza
77-116 Czarna Dąbrówka


tel. : (59) 82 12 526
Godziny otwarcia:
Wstęp: bezpłatny
Parking: bezpłatny
Nocleg: na miejscu


Ogrodzona powierzchnia z wyznaczonymi trasami przejścia, na których znajdują się tablice edukacyjne, a w ich pobliżu wiele opisanych gatunków i odmian roślin. Z ciekawą inicjatywą zagospodarowania gruntów nieleśnych wystąpiło Nadleśnictwo w 1997 roku. Na podstawie projektu dr Urszuli Nawrockiej z PAN w Kórniku wprowadzono 47 gatunków drzew i krzewów liściastych (łącznie 275 sztuk) oraz 58 gatunków drzew i krzewów iglastych (łącznie 579 sztuk). Są to w większości gatunki rodzime i introdukowane jak kilka odmian żywotników, jałowców, klonów, jodeł itp. Zmodernizowane w 2006 roku zaplecze techniczne sprawia nieograniczone możliwości edukacji botanicznej i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dostępne miejsce na grilla.

Wstęp do ARBORETUM bezpłatny.


wróć

Zaplanuj Wyjazd

Start

Ulica

Miejscowość

Brak punktów

Cel

Ulica

Miejscowość

Adres: brak

Zamknij Zapisz lokację