Atrakcje

Zamek krzyżacki w Bytowie

Adres:

Ul. Zamkowa 2
77-100 Bytów

tel. : 59 822 55 12
Godziny otwarcia:
Wstęp: bezpłatny
Parking: bezpłatny
Nocleg: na miejscuBytowski zamek jest najlepiej zachowaną średniowieczną warownią na Kaszubach. Zbudowany został na przełomie XIV i XV stulecia i był siedzibą prokuratorów czyli zakonnych urzędników. Wielokrotnie był przebudowywany lecz zachował obronny charakter. Zamek składa się z trzech skrzydeł, zamkniętych od zachodu kamiennym murem kurtynowym z drewnianym gankiem. W narożnikach usytuowane są 4 baszty: Prochowa, Młyńska, Różana i Polna. Południowe skrzydło zamku stanowi renesansowy dawny Dom Książęcy, w którym mieści się obecnie hotel. Północne, gotyckie skrzydło ( Dom Zakonny) zajmowane jest przez Muzeum Zachodnio- Kaszubskie, natomiast we wschodnim skrzydle (tzw. Dom Wdów) działa biblioteka. Zbiory muzealne obejmują dwa działy: etnograficzny i artystyczno-historyczny. W dziale etnograficznym zobaczyć możemy eksponaty ukazujące zabytki kultury materialnej  Kaszub związane m.in. z rolnictwem ( uprawa ziemi, hodowla zwierząt),  rzemiosłem wiejskim ( kowalstwo, kołodziejstwo, stolarstwo, ciesielstwo, bednarstwo) oraz zajęciami pozarolniczymi ( pszczelarstwo, rybołówstwo, łowiectwo). Na dział artystyczno-historyczny składają się  głównie zabytki sztuki sakralnej oraz portrety książąt dynastii Gryfitów. W Baszcie Młyńskiej prezentowana jest wystawa fotograficzna obrazująca odbudowę zamku po wojennych zniszczeniach oraz materiały związane z historią warowni. Na zamku odbywają się liczne imprezy propagujące kulturę średniowieczną jak np.: biesiady, pokazy walk rycerskich. Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli od 10 do 18 ( po sezonie do 16), poniedziałek jest dniem bezpłatnym ( czynne 10-16), lecz czynna jest wtedy tylko wystawa etnograficzna.


wróć

Zaplanuj Wyjazd

Start

Ulica

Miejscowość

Brak punktów

Cel

Ulica

Miejscowość

Adres: brak

Zamknij Zapisz lokację