Komunikacja

PKS Chojnice

Adres:

Siedziba: ul. 2 Lutego 6
89-632 Brusy

Adres do korespondencji i przesyłek: ul. Drzymały 10
89-600 Chojnice

tel. : tel. 052 396 60 10
fax 052 397 23 20
Parking: bezpłatny
Przystosowanie dla niepoełnosprawnych


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Spółka z o.o.
 

Siedziba: ul. 2 Lutego 6,   89-632 Brusy

Adres do korespondencji i przesyłek:  ul. Drzymały 10;  89-600 Chojnice

NIP 555-195-45-54
tel. 052 396 60 10, fax 052 397 23 20

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku nr 0000237657
kapitał zakładowy – 6.847.000 zł
Prezes Zarządu
Stanisław Kosidowski

tel. 052 396 60 10
fax 052 397 23 20


wróć

Zaplanuj Wyjazd

Start

Ulica

Miejscowość

Brak punktów

Cel

Ulica

Miejscowość

Adres: brak

Zamknij Zapisz lokację