Kaszubski Pierścień

Projekt „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji  Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” składa się z dwóch części: inwestycyjnej oraz kampanii promocyjnej. Część inwestycyjna obejmuje budowę Centrów Informacji Turystycznej w miejscowościach: Chmielno, Chojnice, Czarna Dąbrówka, Czersk, Wiele, Garczyn, Lębork, Łeba, Miastko, Wilcze Błota oraz adaptację budynku na potrzeby CIT w Kołczygłowach.

Tytułowe „Bramy” mają za zadanie powitać turystów wjeżdżających na teren Kaszub oraz zainteresować ich bogatą ofertą turystyczną i kulturalną tej części Polski. Sama koncepcja funkcjonowania CIT została określona przez Polską Organizację Turystyczną – Bramy mają spełniać przede wszystkim funkcję informacyjną oraz promocyjną z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych.

Turysta w każdym centrów znajdzie kompleksową informację turystyczną wspomaganą przez najnowsze techniki multimedialne. Budowa Bram Kaszubskiego Pierścienia to poprawa infrastruktury turystycznej, ujednolicenie i polepszenie informacji, którą otrzyma turysta  oraz  promocja regionu Kaszubskiego Pierścienia w Polsce i zagranicą. Obszar „Kaszubskiego Pierścienia” jest regionem dynamicznie rozwijającej się turystyki, będącej podstawową gałęzią lokalnej gospodarki.

Atrakcyjne położenie, liczne i malownicze jeziora, morze, rzeki, kompleksy leśne, rezerwaty i parki krajobrazowe, a także unikalne zabytki kultury materialnej i niematerialnej stanowią o wysokich walorach turystycznych obszaru „Kaszubskiego Pierścienia”. Obszar KP to teren pięciu powiatów: bytowski, chojnicki, kościerski, kartuski i lęborski.

Zaplanuj Wyjazd

Start

Ulica

Miejscowość

Brak punktów

Cel

Ulica

Miejscowość

Adres: brak

Zamknij Zapisz lokację