Attractions

Jesuitordens barock kyrka

address:

Chojnice

tel. :
open:
access: free
parking: free
motel: close

Kyrkan uppstod 1340-1360 och efter detta blev regionens andliga, politiska och kulturlivets centrum. Detta monumentaltempel av rödtegel har tre skepp och dess stil betecknas som Wislagotik, ocksa kallas för pommersk gotik. Sedan 1466 var Kasimir IV av Polen basilikans skyddspatron. Herman Han, vilken anses vara Pommerns mest eminent malare, lade sista handen vid avslutningsarbeten. Han har skapat freskomalningar och del av tavlor samt inredning i Sankta Anna kapell. I krönikor kan man läsa ocksa om kyrkans stormiga tider. En av dem gällde övertagandet av protestanter under hälften av 1500-talet. Efter langa försök atervann katoliker kyrkan. Templet blev ocksa bestulen och förstörd av bränder varav största bröt ut i ar 1657, 1733 och 1945. Därför har kyrkans rika utrustning inte bevarats. I kryptan ligger begravda framstaende malare: ovannämnd Herman Han och Franciszek Haeflich. Församlingskyrkan i Chojnice var under arhundrade katolicismens stöd och utövade ett stort  inflytande pa detta landets invanare. För att framhalla kyrkans roll i deras liv upphöjde paven Johannes Paulus II den 1993 till rangen av mindre basilika.Bebadelsens kyrka byggdes 1718-1744 av jesuiter vilka kom till Chojnice 1620. De kämpade mot lutheranisem som utvecklade sig i staden. Templet förbands med kollegium där fanns det en katolsk gymnasieskola. 1773 var kyrkan upphävd och överlämnades at biskopsdöme. Byggnaden är ett mycket värdefullt exempel pa sakrala senbarock arkitekturen i Pommern. Därinne finns det fem altare varav det vackraste nar till valvet. I altaret är inkomponerad en tavla fran 1662 vilken föreställer Jungfru Maria med Jesusbarnet, Johannes Döparen och Den Helige Ande. Rokoko predikstol kommer sannolikt fran hälften av 1700-talet och barock bänkar troligen fran 1700-talet. I kyrkan finns det ocksa barock krucifix, monstrans fran 1676, historiska portaler och balustrader, dessutom polykrom skapad 1742 av Franciszek Ksawery Haeflich, en barock malare fran Chojnice. Sedan världskriget reparerades och rekonstruerades kyrkan delvis. 1963 rekonstruerades södra tornets spira vilken förstördes under kriget och pa 1970-talet aterskapades tidigare övermalade polykromen. Nuförtiden pagar arbete utanför byggnaden som ska aterställa templets forna glans.


back

Zaplanuj Wyjazd

Start

Ulica

Miejscowość

Brak punktów

Cel

Ulica

Miejscowość

Address: none

Close Save location