Attractions

Swornegacie byn – semesterort, badställe, nybarock kyrka

address:

Swornegacie

tel. :
open:
access: free
parking: free
motel: on the spot

Första uppgifter om byn kommer ur paven Gregorius X:s handlingar fran 1272 som förordnade att biskopar i Chełmno skulle ha tillsyn över augustinerorden vilken har uppstatt här. 1291 fick byn stadsprivilegium av fursten Mestwin II. Pa grund av talrika plundringar förenades kyrkan i början av 1300-talet med cisterciensorden i Oliwa (nuförtiden en stadsdel i Gdańsk). Swornegacie överlämnades at Tyska orden. I kraft av fredstraktaten sluten 1466 i Toruń annekterades byn och hela Pommern till Kungariket Polen. Under aren 1617-1900 tillhörde byn församlingen i Konarzyny. Nybarock-modernistisk kyrka uppstod 1912-1916 enligt ett projekt av Fritz Kunst fran Köln. Tegelkyrkan restes pa en stenfundament, är putsad och dess tak byggdes av rött taktegel s.k. "karpiówka". Templets koppar spira i lökform bryter av mot ortens panorama. I kyrkan finns det tre intressanta altare och rikt prydd med akantornamentik orgelns fasad skapad av konstnärer fran Bayern. Andra världskriget var en tragisk tid för invanarna – befolkningen tvangsförflyttades, fördes ut till Reich, byn brann ner delvis. Manga invanarna har omkommit. Byn vilken ligger mellan Charzykowskie sjön och Długie och Karsińskie sjöarna blir varje ar allt vackrare tack vare Chojnice kommunens satsning och blir en viktig, känd i hela Polen punkt pa Pommerns vojvodskapets turistkarta. Byns turistvärde är betingat av läget vid Charzykowskie sjön vilken är ett paradis för seglare, turister som vill ha kontakt med natur och idrottsmän som fördriver tiden aktivt i en ren och inte förstörd av människan och industrin naturmiljö. Här finns det en bra utvecklad gastronomi- och övernattningsbas, fran fritidsanläggningar till sommarstugor. Orten är en bra bas för kajakpaddling pa Brda floden samt närbelägna floder och sjöar. Ett bevis pa byns turistiska potential utgör faktum att här har byggts en batshamn av polska seglingsmiljöns mest igenkännliga gestalt – Mateusz Kusznierewicz. När man besöker byn är det ocksa värt att vid tillfälle lägga märke till bondgard i kasjubisk stil.


back

Zaplanuj Wyjazd

Start

Ulica

Miejscowość

Brak punktów

Cel

Ulica

Miejscowość

Address: none

Close Save location