Attractions

Kyrka i Goręczyn 1600-talet

address:

Goręczyno

tel. :
open:
access: free
parking: free
motel: close

Heliga Treenighets- och alla helgonskyrka tillhör församlingen i Goręczyn vilka uppstod sannolikt under 1200-talet. I början av 1600-talet förföll kyrkan och ersattes 1639 av ett nytt tempel som har bevarats till nutiden. Om kyrkans uppkomst vittnar en latinsk inskription pa östra väggen: "Denna kyrka har byggts till Heliga Treenighets- och alla helgons ära – under broder Kasper Kochelius, aklagarmyndighet kartuzi i Trier - 1639". Nuvarande gestalt är följd av ombyggnaden som fördes 1913-1914 av pater Anastazy Kopaczewski. Kyrkan är i korsform vad är resultat av sidoskeppens utvidgning pa denna tid. Templets mest värdefulla gotiska minnesmärke är Jungfru Maria staty, Sankta Barbara skulptur, Sankt Bruno skulptur fran 1600-talet, vilken star i en trädgard vid prästgarden. Fran 1400 kommer en 717 kilogram tung klocka prydd med kors, örn, lejon och latinsk inskription. Klockan var en gava fran pommersk vojvod Działyński under 1600-talet. Rikt prydd med skulpturer huvudaltaret fran 1600-talet är ocksa en gava fran vojvoden. I kyrkan finns det tavlor av Jungfru Maria och martyrdöd av munkar fran Kartuzy. Till höger star Heliga Treenighetsaltare och till vänster Jungfru Mariasaltare. Tavlan som befinner sig pa vapenhuset hedrar minnet av andra världskrigets offer, pater Wacław Kuca och alla församlingsbor vilka har offrat sitt liv. Kyrkans minnesmärke tillhör dessutom renoverad orgel, glasmalningar i fönster, renoverad dopfunt och historisk predikstol. Minnesmärke blir fortfarande restaurerade av kyrkoherdar som bryr sig om församlingens och templets bästa.


back

Zaplanuj Wyjazd

Start

Ulica

Miejscowość

Brak punktów

Cel

Ulica

Miejscowość

Address: none

Close Save location